NASLEDUJÚCE TLAČIVÁ PROSÍM VYTLAČTE, VYPÍŠTE A PRINESTE DO TÁBORA

NASLEDUJÚCE TLAČIVÁ PROSÍM VYTLAČTE, VYPÍŠTE A PRINESTE DO TÁBORA

1. Súhlas s obstaraním fotografií/videa a ich spracovaním

1. Súhlas s obstaraním fotografií/videa a ich spracovaním

2. Súhlas so spracovaním osobných údajov

2. Súhlas so spracovaním osobných údajov

3. Prehlásenie zákonného zástupcu

3. Prehlásenie zákonného zástupcu

4. Posudok lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

4. Posudok lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

5. Nástupný list účastníka tábora

5. Nástupný list účastníka tábora

TÁBOROVÝ PORIADOK

TÁBOROVÝ PORIADOK

Scroll to Top